Apple เปิดอวัยวะ iPhone 7 กับ iPhone 7 Plus มาริกับกล้องยาเส้นทวิ เติมตัวเลือกเช็ดเอี่ยม ซ่อมแซมออกแบบกับกันน้ำ!

Apple ไขร่าง iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ญิบสมาร์ทโฟนหนุ่มอีกครั้งแบบเป็นทางการ โดยมีชีวิตเที่ยวไปตามข่าวซุบซิบก่อนหน้านี้แห่งหนแหวจักมีตัวเลือกขัดอีกครั้ง ท่าเสียบหูเชื่อ 3.5 มิลลิเมตรย่อมเยากานออกลูกเที่ยวไป มีการพัฒนาออกแบบ กล้องถ่ายรูปขนองแก้วตาคู่ ยิ่งไปกว่านี้ยังมีฟีเจอร์แห่งหนแฟนๆ Apple ตั้งตาคอยกันและกันมาหาแบบนานนั่นหมายถึง “กันน้ำ” ซึ่งพลความมีดังนี้
iPhone 7 มีออกแบบทั้งมวลตอนนี้ระบบโทรต่างประเทศที่ไหนถูกสุด pantip
ข้างนอกราวกับกับข้าวหนุ่มครั้งก่อน โดยการกลายเป็นแห่งหนเอ้แบบทัศน์หาได้แจ่มชัดหมายถึงชั้นของอาณาบริเวณที่ผูกลมฟ้าอากาศย่อมเยาเลื่อนเที่ยวไปมีอยู่แห่งหนสันบนและสันล่างของร่างเครื่องด้านท้าย มีการเพิ่มพูนคุณสมบัติกันน้ำกันและกันขี้เถ้าตามหลักเกณฑ์ IP67 (มีอยู่ในธารแห่งหนความลึกซึ้งเปล่ามากเกิน 1 เมตรในช่วงเปล่ามากเกิน 30 นาที)
Apple ไขร่าง iPhone 7 และ iPhone 7 Plus มาหาพร้อมกันกล้องถ่ายรูปคู่ เพิ่มพูนตัวเลือกขัดอีกครั้ง พัฒนาออกแบบและกันน้ำ!
ข้อมูลเทคโนโลยี ? สมาร์ทโฟน 8 เดือนกันยายน 2559, 03:50 นาฬิกา ICT โดย นายลักษณ์ โชติธนทำให้สำเร็จ อ่าน: 284,387
31,015
Share on FacebookShare on Twitter Apple ไขร่าง iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ญิบสมาร์ทโฟนหนุ่มอีกครั้งแบบเป็นทางการ โดยมีชีวิตเที่ยวไปตามข่าวซุบซิบก่อนหน้านี้แห่งหนแหวจักมีตัวเลือกขัดอีกครั้ง ท่าเสียบหูเชื่อ 3.5 มิลลิเมตรย่อมเยากานออกลูกเที่ยวไป มีการพัฒนาออกแบบ กล้องถ่ายรูปขนองแก้วตาคู่ ยิ่งไปกว่านี้ยังมีฟีเจอร์แห่งหนแฟนๆ Apple ตั้งตาคอยกันและกันมาหาแบบนานนั่นหมายถึง “กันน้ำ”

Please visit Apple เปิดเผยร่าง iPhone 7 และ iPhone 7 Plus มาสู่พร้อมสรรพกล้องยาเส้นญิบ เพิ่มจำนวนตัวเลือกถูใหม่ ชำระล้างดีไซน์และกันน้ำ! for more detail.

ทบทวนลายอารยธรรมศิริวิชัยชนะ ที่ดิน จ.สุราษฎร์

เริ่มแรกวกกลับคราบความศิวิไลซ์ศิริวิชัยชนะแยกพื้นที่ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ชาวสุราบานษฎร์ปันออกข้อความเคารพยำเกรงคือเหมือนมากนั่นคือ พระบรมธาตุไชโอสถ อยู่ในสภาพข้างในเปรียบเทียบพระบรมธาตุไชโอสถราชวรวิหาร คือพระอารามสาธารณะวรรณะเอก พร้อมทั้งคือเปรียบเทียบคร่ำคร่าสิ่งธานี อยู่ในสภาพพื้นที่เขตเมือง อำเภอไชโอสถ สถูปพระบรมธาตุไชโอสถคือสถาปัตยกรรมศาสตร์แนวศิริวิชัยชนะองค์โทนพื้นที่ยังพักข้างในสภาวะพื้นที่เรียบร้อยมัตถก
สันนิษฐานว่าจ้างสร้างสรรค์รุ่งโรจน์คร่าวๆพุทธศตวรรษพื้นที่13-14 คือสถานที่ใส่พระบรมสารีริกธาตุสิ่งสมเด็จบรรพชิตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือบูชนียสถานยิ่งใหญ่ญิบบ้านเรือนญิบมณฑลสิ่งธานีสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งคือหนึ่งข้างในสามโบราณวัตถุสถานที่ชิ้นศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ยำเยงเทิดทูนที่พัก อรัญประเทศ pantip
สิ่งภาคใต้ ได้แก่ สถูปพระมหาธาตุธานีนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งพุทธนอนหลับคูหาคูหาภิเฉลียง ธานียะอำลา
ในทั้งปวงเวลากลางวันวิสาขเทิดทูนสิ่งทั้งปวงพรรษา จะมีแบบอย่างกรูภูษาพร้อมทั้งระเบียบแบบแผนห่อหุ้มผ้ำพระบรมธาตุไชโอสถ ซึ่งหาได้คล้องข้อความตั้งใจเคลื่อนทวยราษฎร์พร้อมทั้งนักท่องเที่ยวคือผลรวมมำก จับคืองานรื่นเริงระเบียบแบบแผนชิ้นใหญ่โตรายปีงานรื่นเริงหนึ่งสิ่งธานีสุราษฎร์ธานี
ต่อเนื่องด้วย พระบรมสารีริกธาตุศิริสุราบานษฎร์ข้างในพระบรมราโชปถัมภ์ อยู่ในสภาพบนเนินท่าทีเพชร ต.มะขามค่อม อำเภอมณฑล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมวลผลคือบูชนียสถานองค์ทีแรกสิ่งข้าแผ่นดินบ้านเรือนดอน ไม่ก็ชาวอาเภอมณฑลสุราษฎร์ธานี สร้างสรรค์จนกระทั่งพรรษา พ.ศ. 2550 ติดสอยห้อยตามแนวศิลป์ศิริวิชัยชนะผสานศิลป์รัตนโกสินทร์ส่วนต้นเงิน
เป็นพระบรมสารีริกธาตุรักษาดำเกิงเรียวยาวคล้ายลำประทีป อยู่ในสภาพบนที่ตั้งรูปแปดเหลี่ยม ชิ้นส่วนเมาฬีใส่พระบรมสารีริกธาตุ 2 องค์ พร้อมทั้งพระบรมสารีริกธาตุสิ่งพุทธสานุศิษย์อีก 16 องค์ พระบาทสมเด็จกษัตราพร้อมทั้งสมเด็จพระบรมราชินีนาถ หาได้ไปมาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งรักษาปลูกสร้างต้นเงินเพิงอวยเก็บพื้นที่น้ำหน้าองค์พระบรมสารีริกธาตุ จนกระทั่งวันที่27 มีนาคม 2502 พร้อมทั้งรักษาคล้องพระบรมสารีริกธาตุศิริสุราบานษฎร์เก็บข้างในพระบรมราโชปถัมภ์พระบรมสารีริกธาตุศิริสุราบานษฎร์จึ่งหาได้สมัญญาว่าจ้าง พระบรมสารีริกธาตุศิริสุราบานษฎร์ ข้างในพระบรมราโชปถัมภ์
เมื่อมาถึงมณฑลสุราบานษฎร์จบ เครื่องหนึ่งพื้นที่ถูกต้องประพฤติคืองานอยู่กราบสักการะบูชา ศาลเจ้าหลักเมือง ซึ่งคือศูนย์กลางจิตใจสิ่งชาวสุราษฎร์ธานี อยู่ในสภาพบริเวณสนามศิริสุราบานษฎร์ ตรงกลางมณฑลสุราษฎร์ธานี ใกล้ชิดลำน้ำชั่วนาตาปี สร้างสรรค์เนื่องด้วยคอนกรีตติดสอยห้อยตามแนวศิลป์ศิริวิชัยชนะ คล้ายพร้อมพระบรมธาตุไชโอสถ แต่กลับมีขนาดประเสริฐกระทั่ง 2 เทียมถึง บากหน้าคือเครื่องแสดงสัญลักษณ์ข้างในวโรกาสพื้นที่พระบาทสมเด็จกษัตรารักษาขึ้นครองราชสมบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วย 50 พรรษา
ปิดทีหลังเนื่องด้วยงานเที่ยวร่อนทรรศนะวิถีชีวิตชุมนุมชนถาวรพื้นที่ ชุมนุมชนslimใบไม้ ไม่ก็ คลองสอดวิถี ข้างในลำน้ำชั่วนาตาปี แคว้นพื้นที่มีคลองน้อยคลองบางตาประมวลผลสอดวิถี จึ่งหาได้คล้องงานตั้งชื่อว่าจ้าง“คลองสอดวิถี” ประกอบกิจเนื่องด้วยภาค 6 เขต สิ่งอำเภอมณฑล อยู่ในสภาพพื้นที่ ต.slimใบไม้ อำเภอมณฑล จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรูปพรรณภาคธาราอ้อมคอ่อนเพลียยๆ กุม มีอุทกธารหลายวิถีเชื่อมต่อแยก รุกข์ประเภทจำนวนมากคือรุกข์พื้นที่ติดใจน้ำกร่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นเงินเคลื่อนพื้นที่รุ่งโรจน์พักแออัด ไม่หยุดทวิฟากตลิ่งคลอง จำนวนมากคนธรรมดามีอาชีพข้าทาสวกวนมะพร้าว 80 ค่าตอบแทน พร้อมทั้งประพฤติปะมงชายฝั่ง 20 ค่าตอบแทน

Read more content at วกรอยความศิวิไลซ์ศรีวิความชนะ ตำแหน่ง จ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี.

10 ชั้น สายการบินทำเนียบน่าพอใจสุดโต่งในโลก ประจำปี 2016

ชั้น 1 : สายการบินเอมิเรทส์ (Emirates) – สายการบินที่เป็นประโยชน์ที่พัก อรัญประเทศ pantip
มัสดก
อันดับ 2 : สายการบินกระแอกตาร์แอร์เวย์ส์ (Qatar Airways)
อันดับ 3 : สายการบินประเทศสิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines)
อันดับ 4 : สายการบินคาเธย์แปสิฟิค (Cathay Pacific Airways)
อันดับ 5 : สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ส์ (All Nippon Airways)
อันดับ 6 : สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส์ (Etihad Airways)
อันดับ 7 : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines)
อันดับ 8 : สายการบินอีวีเอแอร์ (EVA Air)
อันดับ 9 : สายการบินลำน้ำนตัส (Qantas)
อันดับ 10 : สายการบินลุฟท์ธันลดลง (Lufthansa)

Read more content at 10 อนุกรม สายการบินถิ่นที่ยอดเยี่ยมเต็มที่ในที่พิภพ รายปี 2016.

หนาวแล้ว! ภูเขาอินทนันท์ อุณหภูมิ 8-9 องศา พร้อมมูลไข คอดกิ่วมาดาต้นป่าน สายศึกษาเล่าเรียนธรรมดา ส่งเสียจังหวะเกียนไอหมอก

เมื่อเช้าวานนี้แห่งเปลี่ยนมาสู่ ศูนย์รวมอุตุนิยมวิทยาเมืองเหนือ บุรีเชียงใหม่ จดหมายว่าร้าย อุณหภูมิดีเลิศ ดอยอินทนนท์ เข้าอยู่แห่ง 8-9 องศา สภาพอากาศเย็นหนาวลง กับณครามครันพื้น เป็นต้นว่า ดอยไม่ใช่หรือตามหุบเขา แตกต่างก็เปิดตัวจ้องกับจับต้องเกียนเมฆหมอกหาได้ณระยะรุ่งสว่าง เย็นแล้วไป! ดอยอินทนนท์ อุณหภูมิ 8-9 องศา เรียบร้อยตระเตรียมไข แคบมาตุรงค์ต้นป่าน มารคเรียนรู้เทพนิรมิต ยื่นให้หาได้จับต้อง “ทะเลเมฆหมอก”
ศูนย์รวมอุตุนิยมวิทยาเมืองเหนือ บุรีเชียงใหม่ จดหมายว่าร้าย ซอกอุปสรรคขยับลงไปพิงโรงแรมอรัญประเทศ pantip
เปลี่ยนแคว้นขอบเขตมัชฌิมกับขอบเขตบูรพา ทำพร้อมกับอุปสรรคทิศหรดีความแข็งแรงระหว่างกลางพัดคลุมทะเลอันดามันขอบเขตใต้กับอ่าวไทย สัณฐานอย่างนี้จัดทำยื่นให้แคว้นเมืองเหนือตอนบนมีส่วนแบ่งกับการกระพือสิ่งของพรรษาหดลงเพราะว่าสาธารณะณระยะทั้งมวลยุคสมัยมัชฌิมสัปดาห์นี้
ผู้เป็นใหญ่วุฒิพงษ์ ป่าดงคำกล่าวฟูฟ่อง ผู้ช่วยเจ้าสำนักอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอยอดกาญจนา บุรีเชียงใหม่ เช้าว่าร้าย ณช่วงนี้ตอนแจ้งกับหนาวภาวะสภาพอากาศเปิดตัวเย็นหนาวอุณหภูมิกระจาย 8-9 องศาเซลเซียส มาสู่ครามครันเวลากลางวันแล้วไป สมมติว่าอุณหภูมิหดลงเสื่อมลง 6 องศาเซลเซียสจึ่งจะตั้งชื่อว่าร้ายเย็นเต็ม แต่ณระยะเลยเวลาแม้ว่าบ่ายยังคงมีพรรษาหล่นเข้าอยู่ทั้งมวล จัดทำยื่นให้ภาวะกระแอกศโดยมากงำ วานเช้าเตือนนักท่องเที่ยวยื่นให้พิถีพิถันการทัศนาจรไปมาสู่บนตั้งครรภ์ถนนหนทางแห่งอาจลื่นจากพรรษาหล่น
ณวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน แห่งจะแม้ว่า เส้นทางน้ำขาวทหยูกยานฯจะไขยื่นให้บริการ มารคเรียนรู้เทพนิรมิต แคบมาตุรงค์ปาน แล้วไป ซึ่งนักท่องเที่ยวจะหาได้สรรเสริญพร้อมกับเกียนเมฆหมอก ที่ดินกุหลาบพันชันษา กับมิคเขาหินผึ่งแดดสารภาพอุตุเย็น เชื่อมั่นว่าร้ายจะรังสรรค์เหตุพิมพ์ใจงอมนักท่องเที่ยวคือวิธาฉิบหาย แต่ถ้าว่าขึ้นไปมาสู่ณช่วงนี้ก็จะจดกันพร้อมกับเกษตรข้าวขั้นบันไดแห่งที่พักมาตุรงค์มัชฌิมสาธารณะ ซึ่งความแข็งแรงเหม็นเขียวมากตั้งครรภ์ที่ดิน

For related content, please visit หนาวเหน็บหลังจากนั้น! ภูเขาอินทนนท์ อุณหภูมิ 8-9 องศา เรียบร้อยเปิด แคบแม่ป่าน มารคเรียนเทพนิรมิต ส่งมอบจังหวะชายทะเลเทา.

อยู่ยาว!บุสเก็ตส์หวังแขวนเกือกกับบาร์ซ่า

เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ มิดฟิลด์ดาวดัง บาร์เซโลน่า ระบุชัด ต้องการปิดฉากอาชีพนักฟุตบอลที่ คัมป์ นู พร้อมขอบคุณสโมสรที่เชื่อมั่นในฝีเท้าและขยายสัญญาให้อีก 5 ปี

เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ กองกลางตัวรับคนเก่งของ บาร์เซโลน่า ยอดสโมสรลูกหนังแห่งศึก ลา ลีกา สเปน เปิดเผยว่า ตนมีความตั้งใจที่จะอยู่รับใช้ต้นสังกัดยาวไปจนถึงวันยุติอาชีพพ่อค้าแข้ง หลังจากที่จรดปากกาต่อสัญญากับ บาร์ซ่า ออกไปจนถึงปี 2021 เรียบร้อย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา

“ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้อยู่กับสโมสรแห่งนี้ต่อไป ผมหวังว่าเราจะประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นอีกภายในสัญญาฉบับใหม่นี้ของผม นี่คือทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก ผมอยากจะขอบคุณสโมสรที่เชื่อมั่นในตัวผม และผมก็จะพยายามพัฒนาตัวเองและมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อสโมสร”

“แน่นอนว่า การเลิกเล่นกับที่นี่ถือเป็นความฝันของผม และผมก็อยากให้มันเป็นแบบนั้น แต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกและอาการบาดเจ็บ แต่แน่นอนว่า ผมอยากเลิกเล่นกับ บาร์ซ่า” ดาวเตะทีมชาติสเปนวัย 28 ปี กล่าว

โทรต่างประเทศราคาประหยัด สำหรับสัญญาฉบับใหม่นี้ทำให้ บุสเก็ตส์ มีค่าฉีกสัญญาสูงถึง 200 ล้านยูโร (ประมาณ 7,800 ล้านบาท) และเจ้าตัวยังมีออปชั่นที่จะต่อเพิ่มอีก 2 ปี ด้วย

For related post, please visit อยู่ยาว!บุสเก็ตส์หวังแขวนเกือกกับบาร์ซ่า.

คล็อปป์ติคู่แข่งแย่งท็อปโฟร์เน้นรับเกินเหตุ

กล้าๆ แลกหน่อย! เจอร์เก้น คล็อปป์ รับ ลิเวอร์พูล ต้องแก้ไขเมื่อเจอกับทีมที่เน้นตั้งรับ ติคู่แข่งชิงพื้นที่หัวตารางอย่าง เชลซี และ สเปอร์ส ที่เลือกใช้แท็กติกดังกล่าวด้วยเช่นกัน รับไม่รู้ในเกมดวล ฮัลล์ วันเสาร์นี้ “เดอะ ไทเกอร์ส” จะใช้แผนเดียวกันนั้นหรือไม่

เจอร์เก้น คล็อปป์ ผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล สโมสรดังในศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ออกมาตำหนิบรรดาทีมคู่แข่งแย่งพื้นที่ 4 อันดับแรกว่า เน้นเล่นเกมรับมากเกินไป ก่อนหน้าเกมลีกที่จะเปิดถิ่น แอนฟิลด์ รับการมาเยือนของ ฮัลล์ ซิตี้ วันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้

กุนซือชาวเยอรมัน ที่นำ “หงส์แดง” ชนะ อาร์เซน่อล, เลสเตอร์ ซิตี้, เชลซี และบุกเสมอ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ แต่พลาดท่าแพ้ เบิร์นลี่ย์ ในเกม 5 นัดแรก รู้ดีว่าต้นสังกัดมักเจอกับปัญหาเมื่อเจอคู่แข่งที่เน้นตั้งรับ แต่ติบรรดาทีมหัวตารางที่เลือกใช้แท็กติกดังกล่าวเช่นกัน

อดีตนายใหญ่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ กล่าวว่า “เราต้องรับมือกับทีมที่เน้นตั้งรับ ผมไม่แน่ใจว่า ฮัลล์ จะเล่นแผนนั้นมั้ย แต่ผมไม่เห็นพื้นที่ว่างมากมายในเกมกับ เชลซี รวมถึงเกมกับ ท็อตแน่ม ด้วย ผู้เล่นทั้ง 10 คนถอยไปตั้งรับกันหมด”

My job is traveller ขณะที่เมื่อนักข่าวถามถึงวิธีจัดการกับทีมที่ ลิเวอร์พูล สมควรเอาชนะได้นั้น คล็อปป์ ตอบอย่างมีอารมณ์ว่า “ถ้าคุณถาม 2 หรือ 3 ครั้ง บางทีอาจมีปัญหากับเรื่องความคาดหวัง? เรารู้ดีอย่างยิ่งถึงความยากที่เรามีในเกมนี้ แต่การพลาดโอกาสเป็นเรื่องดี มันหมายความว่าคุณมีโอกาสในการยิงประตู ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในเกมฟุตบอล คุณพลาดโอกาสในเกมสำคัญ มันจะเหมือนกับ “ว้าว ปรบมือแล้วเดินหน้ากันต่อไปเถอะ” ขณะที่เมื่อคุณพลาดโอกาสในอีกเกมหนึ่ง มันจะเป็นแบบว่า “ไม่เอาน่า อย่าพลาดง่ายๆ แบบนั้นอีกครั้ง”

For related post, please visit คล็อปป์ติคู่แข่งแย่งท็อปโฟร์เน้นรับเกินเหตุ.

ลียงเผยบายอร์อัดทั้งเหล้า-บุหรี่ตอนสัมภาษณ์

ใครจะเอา! เทรนเนอร์ ลียง เผย เอ็มมานูเอล อเดบายอร์ หัวหอกชาวโตโก ซัดทั้งเหล้าและอัดบุหรี่ ตอนเรียกมาสัมภาษณ์ ส่งผลให้ตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาด้วย ทั้งๆ ที่ตอนแรกอยากได้มาเสริมทัพฟรีๆ

บรูโน่ เจเนซิโอ กุนซือ โอลิมปิก ลียง ทีมดังในศึก ลีก เอิง ฝรั่งเศส เปิดเผยว่า สาเหตุที่ล้มเลิกแผนการเซ็นสัญญากับ เอ็มมานูเอล อเดบายอร์ อดีตกองหน้า อาร์เซน่อล และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป็นเพราะรับไม่ได้ที่นักเตะทั้งดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ในระหว่างที่เจรจากัน

ปัจจุบัน อเดบายอร์ วัย 32 ปี อยู่ในสถานะนักเตะไร้สังกัด หลังจากที่แยกทางกับ คริสตัล พาเลซ หลังจบฤดูกาลที่ผ่านมา และ ลียง ก็ให้ความสนใจหัวหอกชาวโตโก ก่อนเรียกเข้ามาพูดคุยด้วย แต่สุดท้ายต้องยกเลิกเซ็นสัญญา เนื่องจากรับไม่ได้กับพฤติกรรมนักเตะ

เจเนซิโอ เผยว่า “พวกเรามีที่ในทีมของเราให้สำหรับ มานู ดังนั้นเราจึงจัดเตรียมสถานที่พูดคุยและดื่มกาแฟซักแก้วที่เมืองลียง อย่างไรก็ตาม ผมประหลาดใจมากเมื่อเขามาถึงแล้วก็ขอวิสกี้ชอตหนึ่งใส่ในกาแฟของเขาทันที นอกจากนั้น เขายังคาบบุหรี่ที่ปากของเขาอีกด้วย”

โทรถูก เทรนเนอร์ ลียง ยังยอมรับการพูดคุยกันในครั้งนั้นเริ่มต้นอย่างย่ำแย่ ก่อนตัดสินใจไม่เซ็นสัญญากับ อเดบายอร์ ในที่สุด โดยระบุว่า “สิ่งที่ตามมาในความคิดของผมคือ มันไม่มีที่สำหรับเขาในทีมของเราอีกแล้ว”

Read related article at ลียงเผยบายอร์อัดทั้งเหล้า-บุหรี่ตอนสัมภาษณ์.

ทางการ!บุสเก็ตส์ต่อสัญญาบาร์ซ่าถึงปี2021

บาร์เซโลน่า จับ เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ กองกลางตัวเก่ง ต่อสัญญาในถิ่น คัมป์ นู ไปจนถึงปี 2021 พร้อมออปชั่นขยายได้อีก 2 ปี หลังอยู่กับสโมสรมาทั้งชีวิต และเป็นกำลังหลักที่ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์มาแล้วมากมาย

เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ มิดฟิลด์ตัวรับของ บาร์เซโลน่า มหาอำนาจลูกหนังแห่งศึก ลา ลีกา สเปน จรดปากกาต่อสัญญาค้าแข้งกับ “เจ้าบุญทุ่ม” ออกไปจนถึงปี 2021 อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา พร้อมเงื่อนไขสามารถขยายเพิ่มได้อีกจนถึงปี 2023

ดาวเตะทีมชาติสเปนวัย 28 ปี อยู่กับ บาร์เซโลน่า มาตลอดชีวิต และนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาจากทีมชุด เบ เมื่อปี 2008 เจ้าตัวก็ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ไปแล้วทั้งสิ้น 390 นัด ทำได้ 13 ประตู และคว้าแชมป์มาครองได้อย่างมากมาย อาทิ ลา ลีกา 6 สมัย และ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 3 สมัย

สมัครสมาชิก Worldventures ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าสัญญาฉบับใหม่นี้จะทำให้ บุสเก็ตส์ มีค่าฉีกสัญญาสูงถึง 200 ล้านยูโร (ประมาณ 7,800 ล้านบาท) เลยทีเดียว

Please visit ทางการ!บุสเก็ตส์ต่อสัญญาบาร์ซ่าถึงปี2021 for more content.

ครั้งแรก!แข้งโดนไล่จากเปาที่ดูคลิปรีเพลย์

อนูอาร์ คาลี มิดฟิลด์ วิลเล่ม ทเว กลายเป็นแข้งคนแรกที่โดนกรรมการซึ่งดูภาพรีเพลย์ในสนามไล่ออก โดยตอนแรกเขาโดนแค่ใบเหลือง แต่เปาที่ดูคลิปมองว่ามันรุนแรงจนสมควรเป็นใบแดง และแจ้งอย่างนั้นกับเชิ้ตดำในสนาม

อนูอาร์ คาลี กองกลาง วิลเล่ม ทเว สโมสรในศึก เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ กลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกไล่ออกจากการตัดสินของกรรมการที่ดูภาพรีเพลย์ในสนาม

วิลเล่ม เจอกับ อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม ในเกม เคเอ็นวีบี เบเกอร์ คัพ เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งมันถือเป็นเกมแรกที่มีการใช้ผู้ช่วยผู้ตัดสินคนหนึ่งทำการดูคลิปวิดีโอเพื่อช่วยทำการตัดสิน

ทั้งนี้ ในเกมดังกล่าว คาลี เข้าสกัด ลาสเซ่ โชน อย่างหนักจนได้รับใบเหลืองจากกรรมการ แดนนี่ มัคเคลี่ แต่ โปล ฟาน โบเคล ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ดูคลิปวิดีโอมองว่ามันเป็นการเล่นที่รุนแรงสุดๆ และบอกกับ มัคเคลี่ ว่าสมควรแจกใบแดงไปเลย

มัคเคลี่ เผยว่า “ผมถาม โปล ว่าเขามั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์เต็มรึเปล่า และเขาก็ไม่ลังเลเลย ดังนั้นมันจึงเป็นการตัดสินที่ชัดเจน ภาพในคลิปวิดีโอมันบอกเองอยู่แล้ว นี่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่กรรมการซึ่งดูคลิปวิดีโอมีประโยชน์กับเกมมากๆ”

เที่ยวหรู อยู่สบาย จ่ายประหยัด ด้าน ฟาน โบเคล เผยว่าตนดูภาพรีเพลย์วนไปวนมาหลายครั้ง ก่อนจะแนะให้เชิ้ตดำไล่ คาลี ออกจากสนาม “หลังจากได้เห็นการเข้าสกัดนั้นผมก็คิดทันทีเลยว่า -อูย- ผมดูจังหวะการทำฟาวล์อีกหลายครั้งจากมุมมองต่างๆ และได้ข้อสรุปว่ามันต้องเป็นใบแดง ถ้าผมได้เห็นการทำฟาวล์แบบนั้นในสนามแล้วล่ะก็ ผมก็คงแจกใบแดงให้ไปเลย”

Read related article at ครั้งแรก!แข้งโดนไล่จากเปาที่ดูคลิปรีเพลย์.

เอ็มอินเตอร์ฯ-บ.AKQAร่วมเสวนาเพื่อยกระดับงานดิจิตอล

ที่พักจังหวัดสระแก้ว pantip คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์(ซ้าย), ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น ร่วมต้อนรับ คุณแดน อินาโมโตะ (ขวา), ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท AKQA ประเทศญี่ปุ่น มาเล่า และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์ผลงานดิจิตอลระดับโลก ให้แก่พนักงานบริษัทในกลุ่ม กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้ง Digital Academy @mInteraction เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์งานดิจิตอล และพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในวงการการตลาด และการสื่อสาร เมื่อเร็วๆ นี้

Please visit เอ็มอินเตอร์ฯ-บ.AKQAร่วมเสวนาเพื่อยกระดับงานดิจิตอล for more post.